Публічна оферта

Публічна оферта

Розділ I. Загальні положення

1. Предмет Угоди

Ця Угода є офіційною пропозицією (публічною офертою), вона визначає умови та правила використання веб-сайту, розташованого в мережі Інтернет за адресою: https://dobrobutacademy.org/  (надалі – «Сайт») та Прикладних програм (англ. Application), для використання сайту та персонального кабінету (надалі – «Програм») і регулює усі способи використання Сайту та Програм, які знаходяться у розпорядженні та управлінні Адміністрації, усі види послуг, що надає Адміністрація завдяки Сайту та Програмам.

Угода є офіційною пропозицією (публічною офертою), вона укладається між Приватним закладом вищої освіти «АКАДЕМІЯ ДОБРОБУТ»з однієї сторони, які надалі іменуються «Адміністрація», та Вами, фізичною дієздатною особою, яка досягла 18-літного віку, з іншої сторони, яка надалі іменується «Клієнт».

Ця Угода є договором приєднання і вважається укладеним з моменту, коли Ви приймаєте її умови.

2. Визначення термінів та понять

Адміністрація – (керівництво Сайту) виконує певні адміністративні функції із стеження за працездатністю Сайту, сервера, на якому знаходиться Сайт, устаткування і Програм, із контролю та організації розповсюдження даних про Сайт, ведення статистики відвідування, виконання обов’язків контент-менеджера, стеження за своєчасним оновленням інформації.

Сайт – інтернет-сайт https://dobrobutacademy.org/, включаючи усі його субдомени, який знаходиться під організаційним контролем Адміністрації.

Прикладна програма – комп’ютерна програма або програмне забезпечення, які можливо використовувати з планшетів, смартфонів та на інших мобільних пристроях, яка розповсюджується на умовах цієї Угоди (публічної оферти), що надає особі, яка приєдналася до такої Угоди, безоплатний дозвіл на: використання програми за її призначенням, яка знаходиться під організаційним контролем Адміністрації.

Клієнт – фізична дієздатна особа, що досягла 18-літного віку, яка повністю прийняла усі умови даної Угоди і політики конфіденційності, як зареєстрований користувач, через реєстрацію на Сайті або у Програмі і володіє індивідуальним логіном і паролем, а також Обліковим записом клієнта задля використання послуг даного Сайту та Програм, або як незареєстрований користувач.

Електронний приватний кабінет Клієнта – це окремий підрозділ Сайту з можливістю доступу до нього через Програми, в якому міститься особиста інформація авторизації Клієнта, а також інші анкетні дані, правом розміщення якою володіє тільки цей Клієнт. Доступ до цього підрозділу має лише Клієнт. Одному Клієнту може належати тільки один Обліковий запис Клієнта. На цей підрозділ надходить конфіденційна інформація (зокрема інформація, що містить лікарську таємницю, у тому числі результати проведених клініко-діагностичних досліджень). Реєстрація та отримання Клієнтом доступу до Електронного приватного кабінету Клієнта є автоматичною згодою Клієнта на розміщення у його електронному приватному кабінеті, результатів проведених клініко-діагностичних досліджень його (або дитини Клієнта) біологічного матеріалу, лікарських висновків та будь якої іншої інформації, що може містити лікарську таємницю.

Дані авторизації – Логін та пароль Клієнта, які необхідні для ідентифікації Клієнта при використанні ним Сайту або Програм і отримання доступу до персоналізованої інформації (зокрема, до Електронного приватного кабінету Клієнта) та/або до додаткових можливостей (наприклад, замовлення послуг).

3. Загальні положення

 1. Використовувати Сайт та Програми дозволено особі, Клієнту, який прийняв усі умови даної Угоди.

Клієнт зобов’язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту та Програм. Використовуючи будь-яку частину Сайту та Програм, Клієнт надає свою згоду бути зв’язаним умовами даної Угоди з Адміністрацією. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус і права Клієнта й Вам забороняється використовувати Сайт або Програми, включаючи, але не обмежуючись, використання будь-якої інформації, розміщеної на Сайті й будь-яких послуг, які надаються в рамках Сайту та Програм.

 • Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту або Програм (Клієнтів) — як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті або у Програмі (надалі – Незареєстрований користувач) так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис (надалі – Зареєстрований користувач), любого з доступних видів (паперовий, електронний, тощо) та пройшли ідентифікацію. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Клієнта й даних авторизації (логін, пароль).

Повний доступ до Сайту, повне використання можливостей Програм та доступ до Електронного приватного кабінету Клієнта можливі тільки для Зареєстрованих користувачів.

 • Адміністрація дозволяє Клієнту переглядати і завантажувати інформацію з Сайту виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали Сайту, поширювати для громадських або комерційних цілей. Будь-яке використання інформації на інших Сайтах або в комп’ютерних мережах забороняється. За допомогою Сайту та Програм Клієнт має змогу переглядати і завантажувати інформацію, а також конфіденційну інформацію, зокрема результати наданих Адміністрацією послуг. Також використання Сайту та Програм надає можливість Клієнту замовляти та укладати попередні домовленості про замовлення послуг Адміністрації.

 

 

Розділ ІІ. Права, обов’язки та відповідальність сторін

4. Сповіщення Адміністрації про присутність інформації, що порушує права Клієнта. 

Якщо Клієнт вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, він зобов’язаний сповістити про це Адміністрацію і надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку, якщо Клієнт надає неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяні Адміністрації збитки (включаючи судові та інші витрати, оплату правової допомоги тощо).  

5. Права та обов’язки Користувача

Клієнт має право користуватися усіма технічними можливостями Сайту та Програм, наданими Адміністрацією.

 • Клієнт має право доступу до будь-якої публічної інформації, розміщеної на Сайті або у Програмах.
 • Клієнт зобов’язаний при здійсненні реєстрації вказувати та розміщувати достовірні особисті дані.
 • Клієнт зобов’язується використовувати Сайт та Програми лише в цілях, що не суперечать Угоді між Користувачем та Адміністрацією, чинному законодавству України та принципам розумності і моралі.
 • Клієнт самостійно несе відповідальність у повному обсязі перед третіми особами за свої дії (у тому числі за публікацію будь-якої інформації) або бездіяльність при використанні Сайту та/або Програм.
 • Клієнт зобов’язується самостійно та за свій власний рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Клієнта при використанні Сайту та/або Програм.
 • Якщо не доведене зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису та/або логіна й пароля Клієнта, вважаються здійсненими цим Клієнтом.
 • У випадку розміщення Клієнтом на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Адміністрація має право без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.

 6. Клієнту заборонено:

 • сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;
 • вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
 • вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
 • надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
 • реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи;
 • розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам;
 • розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
 • розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
 • намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Клієнта будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
 • розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

7. Права Адміністрації

 1. Адміністрація залишає за собою право у випадку розміщення Клієнтом на Сайті або за допомогою Програм інформації, що не відповідають умовам Угоди або порушують чинне законодавство України або здійснення інших дій, без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству.

У випадках отримання від інших Клієнтів обґрунтованих скарг стосовно некоректної поведінки Клієнта на Сайті, Адміністрація залишає за собою право заблокувати сторінку Клієнта;

 • Адміністрація має право закрити або призупинити функціонування Сайту або Програм або будь-якої з їхніх частин, змінити Сайт або Програми повністю або частково без попереднього повідомлення Клієнта.
 • Адміністрація має право призупинити доступ Клієнта до Сайту та/або Програм у випадку виникнення технічних неполадок з метою усунення останніх.

8. Обмеження відповідальності Адміністрації сайту

 1. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті, а також за перебої в роботі Сайту. Адміністрація сайту докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити безперебійність роботи Сайту та точність і достовірність інформації, яка міститься на Сайті.
 2. Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Клієнта отримати оновлення інформації, що зберігається на Сайті.
 3. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки користувачів сайту, залишені в якості коментарів або оглядів. Думка Адміністрації може не збігатися з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. У той же час Адміністрація сайту вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство або норми моралі.
 4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Клієнтів щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Клієнта.
 5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Сайтом або Програмами, їх використанням або неможливістю використання.
 6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату Клієнтом можливості доступу до свого облікового запису (зокрема до електронного приватного кабінету Клієнта) – облікового запису на Сайті та/або у Програмі.
 7. Адміністрація сайту не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне вказівку Клієнтом своїх даних при створенні облікового запису Клієнта.
 8. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання доступу третіми особами до конфіденційної інформації, зокрема тієї, що містить лікарську таємницю Клієнта, що розміщена в Електронному приватному кабінету Клієнта, якщо таке отримання доступу сталося не з вини Адміністрації, в тому числі у випадках надання Логіну и Пароля Клієнтом третім особам.
 9. При виникненні проблем у використанні Сайту, незгоди з конкретними розділами Угоди, або отриманні Клієнтом недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь-який інший неприйнятною інформації, будь ласка, зверніться до Адміністрації сайту для того, щоб вона могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також, при необхідності, обмежити або припинити зобов’язання з надання своїх послуг будь-якому Клієнту, який навмисне порушує приписи Угоди і функціонування роботи Сайту та/або Програм.
 10. З метою вищевикладеного Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту та/або Програм Клієнтів, що створюють згідно з висновком Адміністрації сайту, проблеми у використанні Сайту та/або Програм іншими Клієнтами, або Клієнтів, що порушують вимоги Угоди або чинного законодавства України.  

 

 

Розділ ІІІ. Реєстрація та створення особистого облікового запису

 9. Реєстрація

 1. Проходження користувачем процедури реєстрації можливе при згоді Клієнта з цією Угодою. Клієнт, погоджуючись з Угодою, бере на себе обов’язки з виконання умов, зазначених в Угоді. У разі незгоди Клієнта з умовами Угоди, він зобов’язується негайно припинити використання Сайту та Програм.
 2. Клієнт, використовуючи Сайт та Програми, підтверджує свою правоздатність і дієздатність.
 3. Щоб отримати можливість використання всіх сервісів Сайту та Програм, Клієнт має пройти процедуру реєстрації.
 4. Клієнт зобов’язується не надавати свій логін і пароль іншим особам, а також вжити заходів, щоб логін і пароль не стали відомі третім особам. Логін і пароль дають можливість доступу до тих розділів Сайту, які призначені тільки для зареєстрованих Клієнтів, , зокрема дає доступ до Електронного приватного кабінету Клієнта.
 5. Клієнт проходячи процедуру реєстрації погоджується з умовами цієї Угоди та надає згоду на отримання за допомогою Електронного приватного кабінету Клієнта та/або на особисту (вказану при реєстрації) електрону пошту своїх персональних даних та конфіденційної інформації, зокрема тієї, що містить лікарську таємницю.
 6. Клієнт зобов’язується зберігати пароль у таємниці від третіх осіб. Клієнт несе відповідальність за наслідки використання пароля іншими особами.
 7. Клієнт несе відповідальність за всі дії, вчинені ним на Сайті та в Програмах, а також за всі дії, вчинені на Сайті та в Програмах будь-якими іншими особами, авторизованими під логіном і паролем Клієнта.

 10. Особовий запис Клієнта

 1. У процесі реєстрації на Сайті, розташованого в мережі Інтернет за адресою: https://dobrobutacademy.org/,  Клієнт повинен створити Особовий запис Клієнта, щоб розміщувати персональні дані для ідентифікації Клієнта Адміністрацією і мати можливість отримувати персональну інформацію, включаючи інформацію, що містить лікарську таємницю.
 2. Клієнт самостійно розміщує обов’язкову інформацію про себе:
 3. Логін
 4. Пароль
 5. Прізвище, Ім’я, по батькові
 6. Організація, від якої звертається особа, спеціальність тощо (наприклад, чи є особа лікарем, промо-код)
 7. контактні дані (телефон, адреса, регіон, адреса електронної пошти).

Клієнт несе повну відповідальність за достовірність та актуальність наданої ним інформації. А у випадках зміни інформації про себе, зобов’язується своєчасно та розмістити оновлену інформацію в обліковому запису Клієнта.

 • Адміністрація має право видалити сторінку, яка суперечить цій Угоді або нормам чинного українського чи міжнародного законодавства.

 

 

Розділ IV. Інтелектуальна власність та політика конфіденційності

11. Інтелектуальна власність

 1. Клієнт, що розміщує на Сайті та/або у Програмах будь-яку інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп’ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.п., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації та/або об’єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.
 2. Клієнт, завантажуючи на Сайт та/або у Програмах будь-які об’єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Адміністрації невиключні майнові права на ці об’єкти, при умові їх використання в некомерційних цілях. Надані Клієнтом Адміністрації майнові права не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії авторських прав.
 3. Дана Угода не передає Клієнту ніяких виключних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності Адміністрації або третіх осіб, і усі права стосовно такої інтелектуальної власності залишаються винятково за Адміністрацією та/або відповідною третьою особою.
 4. Клієнту заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті та/або у Програмах, без письмового дозволу на це відповідного правовласника.

12. Персональні дані Клієнта

 1. Використовуючи даний Сайт та/або Програми, Клієнт автоматично надає згоду на збирання, зберігання, обробку, використання та поширення інформації про себе, згідно Правил конфіденційності цієї Угоди та чинного законодавства України, зокрема положень Закону України «Про захист персональних даних».
 2. Клієнти погоджуються, що з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та умов цієї Угоди Адміністрація має право на включення персональних даних, наданих користувачами, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону та умов цієї Угоди, на передачу таких персональних даних третім особам.
 3. Клієнт розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Клієнтом самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.
 4. Клієнт погоджується на передачу Адміністрації персональних даних (відповідно до умов даної Угоди і наданої Клієнтом згоди при реєстрації на Сайті або через Програми), інформації про замовлені послуги та погоджується дотримуватися Угоди шляхом заповнення граф у відповідних колонках при реєстрації та оформлення замовлень на Сайті або за допомогою Програм.
 5. Адміністрація має право збирати, зберігати і використовувати персональні дані Клієнта згідно наданої ним згоди та/або умов цієї Угоди.
 6. Клієнт зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на Сайті або за допомогою Програм у процесі реєстрації або для оформлення замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Клієнта, заповненими на Сайті або за допомогою Програм, Адміністрація має право обмежити або закрити доступ Клієнта до Сайту та/або Програм з метою забезпечення конфіденційності інформації, до моменту з’ясування особи Клієнта.

13. Конфіденційність інформації та безпека

 1. Конфіденційної за цією Угодою визнається особиста інформація про Клієнта, , а саме інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією.
 2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності щодо інформації, отриманої під час виконання Сторонами умов цієї Угоди.
 3. Клієнт надає згоду отримувати конфіденційну інформацію, включаючи інформацію, яка містить лікарську таємницю, за допомогою Сайту та Програм, зокрема у Електронному приватному кабінеті Клієнта та/або на особисту (вказану при реєстрації) електрону пошту Клієнта.
 4. Передача Адміністрацією інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної у цієї Угоді як конфіденційна, може здійснюватися тільки за письмової згоди Клієнта, та/або у випадках, прямо передбачених законодавством.
 5. Адміністрація докладає всіх можливих зусиль для максимально високого рівня безпеки інформації, розміщеної на Сайті та/або через Програми, особливо персональних даних користувачів та конфіденційної інформації.
 6. Для забезпечення високого рівня безпеки на Сайті та у Програмах використовуються сучасні технології захисту даних і безпечного з’єднання Клієнтів з Сайтом у тому числі за допомогою Програми в рамках обміну інформацією і отримання доступу до інформації.
 7. Надаючи доступ до своїх даних, будь-яким третім особам, Клієнт усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Адміністрації будь-яку відповідальність за отримання такими третіми особами доступу до відповідної інформації. Клієнт усвідомлює, що Адміністрацією не провадиться перевірка третіх осіб, які отримують доступ на розсуд Клієнтів до даних Клієнтів. 

 

 

Розділ V. Інші умови

14. Прикінцеві положення

 1. Адміністрація має право в односторонньому порядку вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, вони набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті. Використовуючи Сайт та/або Програми, Клієнт підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Клієнтом Сайту та/або Програм.
 2. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Клієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту та/або Програм, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
 3. Клієнт надає Адміністрації право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги та/або Програми Адміністрації або інформацію рекламного характеру.
 4. У випадку визнання недійсною будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися чинними. Відмова однієї зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
 5. Адміністрація може в будь-який момент і без повідомлення Клієнта поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
 6. До даної Угоди й відносин між Адміністрацією та Клієнтом, що виникають у зв’язку з використанням Сайту та/або Програм, застосовується законодавство України. Кожна сторона беззаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту та/або Програм.
 7. Будь-які спори, що виникають з приводу цієї Угоди або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.