Інтернатура

Інтернатура у медичній мережі “Добробут” – це ідеальне середовище для різнопланової підготовки. З нами ви, наче на курсі молодого бійця для майбутнього лікаря, отримаєте знання й практичні навички для впевненої самостійної роботи.

Спеціальності, за якими ми приймаємо до інтернатури:

Анестезіологія та інтенсивна терапія (освітня та практична частини підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Навчитися працювати з медичним обладнанням: наркозними станціями, апаратами ШВЛ, перфузорами, дефібриляторами, відеоларингоскопами, бронхоскопами, апаратом УЗД, апаратурою моніторингу
 • Оволодіти в повному обсязі практичними навичками медсестри відділення анестезіології та інтенсивної терапії
 • Брати участь у клінічних обходах, розборах клінічних випадків, а також у відкритих мультидисциплінарних консиліумах

Внутрішні хвороби (освітня та практична частини підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Працювати з лікарями різних спеціальностей в амбулаторно-поліклінічних умовах, стаціонарах, на виїзді згідно з індивідуальним планом
 • Разом з лікарем оцінювати стан пацієнта, формувати робочу гіпотезу щодо діагнозу, встановлювати попередній/остаточний діагноз, призначати обстеження та лікування
 • Навчитися встановлювати контакт з пацієнтом, враховуючи психологічні особливості, робити об’єктивний огляд, правильно ставити додаткові запитання

Дерматовенерологія (освітня та практична частини підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Навчитися правильно комунікувати з пацієнтом (збір анамнезу, роз’яснення діагнозу та призначень)
 • Брати мазки для оцінки паразитарних, мікотичних, вірусних та бактеріальних захворювань
 • Проводити дерматоскопію (ручну, цифрову), трихоскопію, а також робити місцеву анестезію, проводити біопсію панчем та шейв-біопсію

Дитяча хірургія (освітня та практична частина підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Асистувати, виконувати етапи оперативних втручань, брати участь в амбулаторному прийомі лікарів-хірургів різних підрозділів клініки
 • Виконувати перев’язування, дрібні лікарські маніпуляції за спеціальністю “Загальна хірургія”
 • Брати участь у веденні та лікуванні пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні

Загальна практика — сімейна медицина (освітня та практична частини підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Сумісно з лікарем оцінювати стан пацієнта, дані огляду та додаткові дані (лабораторних методів та методів візуалізації), формувати робочу гіпотезу щодо діагнозу, встановлювати попередній/остаточний діагноз, призначати обстеження та лікування під наставництвом досвідчених лікарів
 • Надавати допомогу при невідкладних станах
 • Працювати з лікарями різних спеціальностей у амбулаторно-поліклінічних умовах, стаціонарах, на виїзді, згідно з індивідуальними планами для отримання та вдосконалення професійних навичок

Інфекційні хвороби (практична частина підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Під наглядом наставника оцінювати стан пацієнта, дані огляду та додаткові дані (лабораторних методів та методів візуалізації)
 • Разом з лікарем ставити діагноз та призначати лікування пацієнту
 • Проводити бесіду з пацієнтами щодо шляхів передачі інфекції та засобів попередження передачі інфекцій

Медицина невідкладних станів (освітня та практична частини підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Працювати у складі бригади на виїзді (виклик, медична евакуація, анестезіологічне забезпечення лікувально-діагностичного процесу)
 • Стажуватися в суміжних відділеннях, щоб отримати досвід у окремих галузях
 • Працювати в оперативно-диспетчерському відділі

Отоларингологія (освітня та практична частини підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Брати активну участь у роботі відділення та підрозділу в цілому (відвідувати клінічні конференції)
 • Брати участь в медичних обходах стаціонарних пацієнтів разом з лікарями-ординаторами
 • Допомагати у проведенні перев’язок стаціонарних хворих, брати участь у веденні пацієнтів стаціонару
 • Брати участь у наданні невідкладної допомоги
 • Асистувати в операційній

Ортопедія і травматологія (освітня та практична частина підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Брати участь у клінічних розглядах пацієнтів амбулаторної та стаціонарної ланок під час прийому пацієнтів у поліклініці, травмпункті та при надходженні до стаціонару
 • Брати участь в обходах у стаціонарі, клінічних розборах важких випадків та передопераційним оглядом пацієнтів, у клінічних конференціях (внутрішніх та зовнішніх)
 • Брати участь в обговоренні та веденні діагностики пацієнтів ортопедо-травматологічного профілю та їх курацію

Педіатрія (освітня та практична частини підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Асистувати лікарю при амбулаторному прийому, проводити диференційну діагностику, встановлювати діагноз та призначати лікування
 • Навчитися проводити ото- та риноскопію у дітей
 • Під спостереженням куратора вести хворих в педіатричному стаціонарі, опанувати комунікацію з дітьми різного віку, а також вчитися встановлювати довірливі стосунки з батьками

Радіологія (практична частина підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Здобути знання про контрастні речовини, що використовуються у променевій діагностиці, їхні побічні ефекти, навчитись прогнозувати ризики та підбирати методи досліджень за співвідношенням ризик/користь
 • Отримати знання принципів виконання досліджень, навчитися працювати за пультом КТ, МРТ, контролювати роботу рентгенлаборанта, виправляти його помилки, робити самостійне проведення складних досліджень
 • Навчитися комунікувати з клініцистами у форматі щоденної роботи, консиліуму, клінічного розбору, отримати знання про застосування стандартизованих радіологічних класифікацій, оцінку відповіді захворювань на лікування

Стоматологія (освітня та практична частини підготовки)

Лікарі-інтерни цієї спеціальності серед іншого матимуть можливості: 

 • Опрацьовувати стоматологічні практичні навички в умовах сучасного симуляційно-тренінгового центру
 • Освоїти сучасну діагностичну, лікувальну стоматологічну апаратуру та новітні цифрові технології 
 • Асистувати лікарям всіх стоматологічних спеціальностей
 • Самостійно приймати пацієнтів під наглядом досвідчених лікарів-кураторів баз стажування, використовувати сучасні методи диференційної діагностики основних стоматологічних захворювань, встановлювати клінічний діагноз, складати раціональні плани лікування та реабілітації стоматологічних хворих
 • Брати активну участь у науковій роботі, відвідувати фахові науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми
 • Отримати досвід командної роботи та набути навичок ефективної комунікації з колегами і пацієнтами

Хірургія (освітня та практична частини підготовки)

Інтерни цієї спеціалізації серед іншого матимуть можливість:

 • Асистувати, виконувати етапи оперативних втручань, брати участь в амбулаторному прийомі лікарів-хірургів різних підрозділів клініки
 • Виконувати перев’язування, дрібні лікарські маніпуляції за спеціальністю “Загальна хірургія”
 • Брати участь у веденні та лікуванні пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні

З першого дня підготовки наші інтерни стають повноцінними членами медичної команди «Добробут». Для них доступне найсучасніше медичне обладнання, інструментарій, комфортне робоче середовище та засоби індивідуального захисту.

Програми Підготовки

Наші програми підготовки інтернів сформовані на основі програм Європейської асоціації медичних спеціальностей (UEMS). 

Завдяки цьому інтерни Академії Добробут зможуть опанувати: 

 1. Особливості роботи з пацієнтами, які мають психосоматичні розлади 
 2. Актуальні питання інфекційного контролю та вакцинації 
 3. Комунікацію з пацієнтами різних категорій 
 4. Юридичні аспекти роботи лікаря 
 5. Токсикологію

Наші інтерни мають можливість працювати не лише за обраною ними спеціальністю, але й переймати досвід фахівців суміжних медичних напрямків, отримуючи більше знань і розширюючи свій “медичний світогляд”

Гуртожиток

Здобувачі освіти з інших міст та селищ, котрим потрібне житло в Києві на період проходження інтернатури, циклів спеціалізації, заходів БПР тощо, можуть заселитися до готелю “ТЕРРА НОВА”, що знаходиться за адресою: с. Гатне, вул. Інститутська, 73 (Фастівський район, Київська область). Договір на комплексне обслуговування у готелі можна переглянути тут.

Ціна обслуговування, розмір плати за проживання та бронювання номерів здійснюється відповідно до Договору та можна переглянути на сайті https://terranova-hotel.com.ua/.

Запрошуємо випускників медичних університетів 

пройти інтернатуру в клініках медичної мережі “Добробут” у Києві й Київській області (Бровари та Ірпінь)

Напишіть нам, щоб дізнатися всі деталі на пошту: [email protected]

Інформація щодо оплати тут:

Спеціальність Освітня частина, грн за навчальний рік Практична частина, грн за навчальний рік
Анестезіологія та інтенсивна терапія 24000 56000
Внутрішні хвороби 24000 49000
Дерматовенерологія 24000 56000
Загальна практика — сімейна медицина 24000 49000
Інфекційні хвороби 24000 49000
Медицина невідкладних станів 24000 49000
Неврологія 24000 49000
Ортопедія і травматологія 24000 56000
Отоларингологія доросла 24000 56000
Педіатрія 24000 49000
Стоматологія 24000 65000
Хірургія 24000 56000
Радіологія (тільки практична частина) 49000