Документи

Законодавство України

 

Нормативні документи ПЗВО “Академія Добробут”

Статут ПЗВО «Академія Добробут»
Мова освітнього процесу
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Положення про запобігання та протидію булінгу
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
Кошторис
Положення про порядок обробки персональних даних
Інформація про відсутність над ПЗВО «Академія Добробут» прямо чи опосередковано контролю резидентами іноземних держав

 

Освітні програми

Програма підготовки з інтернатури за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
Програма підготовки з інтернатури за спеціальністю «Внутрішні хвороби»
Програма підготовки з інтернатури за спеціальністю «Дерматовенерологія»
Програма підготовки з інтернатури за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина»
Програма підготовки з інтернатури за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»
Програма підготовки з інтернатури за спеціальністю «Отоларингологія»
Програма підготовки з інтернатури за спеціальністю «Педіатрія»
Програма підготовки з інтернатури за спеціальністю «Хірургія»
Освітні програми підвищення кваліфікації (вторинної спеціалізації) для магістрів (спеціалістів), що завершили інтернатуру (первинну спеціалізацію), підвищення кваліфікації (вторинну спеціалізацію) за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоровʼя
Освітні програми підвищення кваліфікації (вторинної спеціалізації) для магістрів (спеціалістів), що завершили інтернатуру (первинну спеціалізацію), підвищення кваліфікації (вторинну спеціалізацію) за спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоровʼя
Освітні програми підвищення кваліфікації для фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) з напряму 223 «Медсестринство»

 

Документи з організації освітнього процесу

Правила прийому для проходження інтернатури в Приватному закладі вищої освіти «Академія Добробут» в 2023 роціПоложення про порядок переведення, відрахування, надання академічної відпустки та поновлення здобувачів освіти Приватного закладу вищої освіти «Академія Добробут»
Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоровʼя (підготовка в інтернатурі)
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
Правила внутрішнього розпорядку
Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоровʼя (підготовка в інтернатурі)
Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоровʼя (підготовка в інтернатурі)
Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоровʼя
Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоровʼя у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (спеціаліст) (підвищення кваліфікації)
Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоровʼя у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (спеціаліст) (підвищення кваліфікації)

 

Безперервний професійний розвиток

Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»

Постанова КУ України від 14.07.2021 № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» 

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у ПЗВО “Академія Добробут”

Положення про оцінку заходів БПР на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів медицини, заснованої на свідченнях доказової медицини, у ПЗВО “Академія Добробут”

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я у ПЗВО “Академія Добробут”

 

Ліцензований обсяг

Ліцензії післядипломної освіти (Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015)

 

Структура “Академії Добробут”